2PCKA AM i no tien entrada para carregador
2PEKA FM i tien
ademas =