Compro o cambio un fail-safe.

Madname un mp para consultar cambios.