de betrías marcas novak o algún otro, negocialbe, enviar mp o mail: mechon_@hotmail.com
preferible madrid o alredores